Poľnohospodárske družstvo Čebovce-Opava v likvidácii